Elektrostatik Filtre

Faydaları

  Endüstriyel mutfaklarda atmosfere atılan egzoz havası, hem iç ortamda hem de dış ortamda birçok soruna sebep olmaktadır. Bu sorunların ana kaynağı, pişirilen gıda ürününden çıkan yağ buharı, duman ve gazlardır. Bu kirli hava davlumbaz ile toplanmakta, uygun projelendirilmiş hava kanalı ile cebri olarak fan vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır. Aşağıda,Elektrostatik Filtrenin, egzoz havası filtrasyonunda çözüm olarak seçilebilmesi için

  7 önemli faydası sıralanmaktadır.

  Yangın Riski

  Davlumbazdan Gelen Havanın içerdiği yağ ve duman, geçtiği kanallara ve kullanılan fana yapışmaktadır. Bu da işletmelerde yangın çıkma riskini yüksek oranda Arttırmaktadır. FEKA Elektrostatik Filtre, kanallardan geçen havada asılı bulunan yağ ve duman partiküllerini %99 ’ a varan bir verimle filtre edebilmektedir. Kanal yüzeylerinde yağ birikmesinin önüne geçildiğinden, FEKA Elektrostatik Filtre Baca ve kanal kaynaklı yangın riskini en aza indirmektedir.Minimum Bakım ve Sarf Giderir.

  Hava kanallarına ve Fanlara Gelecek Yağ Oranı Çok Azaldığından, temizlik periyodları, dolayısıyla buna ayrılacak bütçe de azalacaktır.Ayrıca FEKA Elektrostatik Filtrenin hücresi kolayca yerinden çıkarılıp alınmakta ve istenirse operatör tarafından kolayca temizlenebilmektedir.Minimum Çevre Kirlenmesine Fayda Sağlar.

  FEKA Elektrostatik Filtrenin bir diğer faydası çevre üzerinedir. Bacalardan çevreye atılan yağ, duman ve koku emisyonunu en aza indirilmektedir.Dolayısıyla, çevre kaynaklı alınabilecek şikayetler azalarak, uzun vadede temiz işletme imajınıza katkıda bulunacaktır.

  Minimum Koku Emisyonu

  FEKA Elektrostatik Filtre,Ekoloji Hava Temizleme İle bacalardan çıkan gıda kaynaklı kokuları da engellemektedir.Opsiyonel karbon filtreler ve koku kontrolü projeleri ile FEKA Elektrostatik Filtre birleştirildiğinde koku giderme verimi %99 ’ a ulaşabilmektedir.

  Minimum Verim Kaybı

  FEKA Elektrostatik Filtre Ekoloji Hava Temizleme kurulmuş sistemlerde %99 ’ a varan egzoz hattı ve fan temizliği sayesinde, performans kaybı en aza indirilmektedir.

  Mutfak Egzozunda Isı Geri Kazanım

  Davlumbazdan emiş yapılan yağ, duman ve koku ile beraber, şartlandırılmış hava da dışarı atılmaktadır. Egzoz miktarı ile enerji kayıpları doğru orantılıdır. Mutfak egzozlarında ısı geri kazanım, reküperatörün plaka aralığı 2 mm olduğundan ve atılan yağ buharının hava kanallarını kolaylıkla tıkamasından dolayı verimli yapılamamaktadır. FEKA Elektrostatik Filtre kullanıldığında ise, hava ısı geri kazanım cihazına gelmeden yağ buharından %99 oranında arındırılmış olacak , reküperatör tıkanmayacak; kurulan bu sistem ile, egzozdaki enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılabilecektir.

  Minimum Enerji Sarfiyatı

  Elektrostatik Filtrenin Sarfiyatı 100 w / Saat